Ngành Công Nghiệp Hàng Hải

Bạc Vesconite và Vesconite Hilube là một trong những sáng kiến lý tưởng cho việc hoạt động đặc trưng trong môi trường nước và ăn mòn của ngành hàng hải. Phù hợp cho việc hoạt động trong cả môi trường nước và khô, khả năng tự bôi trơn của các loại bạc Vesconite cho phép…

Xem thêm