Giải pháp bạc hướng bơm nước ngưng cho các nhà máy nhiệt điện

Vesconite Hilube được sử dụng làm bạc hướng của bơm nước ngưng các nhà máy nhiệt điện. Nhà máy nhiệt điện luôn yêu cầu một giải pháp thay thế các ổ hướng của bơm nước ngưng với vật liệu có độ mài mòn thấp, ít phải bảo dưỡng. Trục và buồng bơm được sử dụng trong điều kiện nước ngưng tụ tuần hoàn có nhiệt độ từ 30 đến 60 độ C.

Chi phí tháo lắp, bảo dưỡng các bơm nước ngưng thường khá cao và không phải lúc nào cũng có thể thực hiện việc bảo dưỡng được. Với việc sử dụng vật liệu Vesconite Hilube, kết quả là hiệu suất bơm cải thiện đáng kể và rất ấn tượng, các ổ hướng có thể chạy khô trong quá trình bơm bắt đầu hoạt động mà không có bất kỳ sự cố nào trong nhiều năm sau đó. Các bơm nước ngưng sau đó được xây dựng lại lịch trình bảo dưỡng từ 4 năm lên tới 7 năm.

Vesconite có đặc tính sau:

  • Không trương nở trong nước.
  • Chịu được tải trọng cao (tải trọng thiết kế tới 30MPa).
  • Tuổi thọ cao hơn so với bạc truyền thống và các bạc phi kim khác.
  • Hệ số ma sát thấp: 0.08 ~ 0.12. Điều đó cho phép hệ số PV (tải trọng x tốc độ) cao.
  • Kích thước luôn ổn định trong quá trình làm việc.
  • Nhiệt độ làm việc lên tới 100 độ C trong các ứng dụng chạy khô.
  • Phù hợp với nhiều vật liệu trục.
  • Làm việc trong môi trường hoá chất.