Vesconite Hulibe được phê duyệt sử dụng trong tất cả Turbine của hãng Alstom

Sau một thời gian thử nghiệm dài với các vật liệu tự bôi trơn tại Trung tâm Công nghệ Grenoble – Cộng hoà Pháp. Vesconite Hulibe đã được phê duyệt để sử dụng trong tất cả các loại turbine của hãng Alstom

Sau một thời gian thử nghiệm dài với các vật liệu tự bôi trơn tại Trung tâm Công nghệ Grenoble – Cộng hoà Pháp. Vesconite Hulibe đã được phê duyệt để sử dụng trong tất cả các loại turbine của hãng Alstom tại các vị trí như vành điều chỉnh, cánh hướng, thanh truyền, động cơ servo, bạc hướng, gioăng chèn trục (hướng trục và hướng kính). Sự chấp thuận này có hiệu lực trên toàn thế giới với tất cả turbine thuỷ điện của hãng Alstom.

Các kết quả cơ bản của thử nghiệm:

  • Vật liệu thử nghiệm: Vesconite Hilube.
  • Kích thước mẫu thử: 95 x 80 x 60 mm.
  • Điều kiện thử nghiệm:

+ Kiểm tra: chạy khô.

+ Nhiệt độ: nhiệt độ môi làm việc.

+ Chu kỳ kiểm tra: 1,800,000 chu kỳ.

+ Tải trọng: 20 Mpa.

+ Tốc độ: 15mm/s.

  • Kết quả:
  • Độ mài mòn: £ 0.1mm
  • Hệ số ma sát: < 0.12